Devrimden Önce Rusya, Renkli

0
446

Sergey Prokudin-Gorsky (1863-1944), Rusya’ya Leo Tolstoy’un renkli bir portresi için gitti ve  fotoğrafik olarak tanınmaya başladı.Bu şöhret 1909’da II. Çar Nicholas’ın bile  dikkatini çekmişti. Prokudin-Gorsky’nin Çar ve Çar ailesi ile daha sonra yaptığı görüşme de hayatındaki en önemli anını yaşadı: Çar, Prokudin-Gorsky’nin, daha sonra hayatının işi olarak niteleyeceği şeyi yapması için gerekli finansmanı ve yetkiyi sağladı.Prokudin-Gorsky, ileriki on yılın çoğunda, özel olarak düzenlenmiş içinde karanlık oda da olan demiryolu aracıyla  Rus İmparatorluğunu boydan boya dolaştı.Tam 10,000 renkli fotoğraf çekti.Renk prosesi Prokudin-Gorsky, her biri kırmızı, yeşil ve mavi filtre ile çekilen üç ayrı siyah-beyaz pozlama ile çalıştı. Filtrelenmiş pozlar bir araya getirildiğinde, renkli fotoğraf ortaya çıkıyordu.Prokudin-Gorsky, Komünist Devrimden sonra 1918’de Rusya’yı terk etti ve sonunda ailesi ile Paris’e yerleşti. Negatiflerinin yaklaşık yarısına Rus makamları tarafından el koyuldu.

1911

Buhara Emiri Alim Khan'ın (1880-1944), portresi 1911'de çekildi. Orta Asya'da özerk bir şehir devletinin hükümdarı olan Emir, emirliğin iç işlerinde mutlak hükümdarlığa başkanlık etti, ancak 1800'lerin ortalarından itibaren Buhara Rus İmparatorluğunun bir vasal devletiydi. 1920'de Buhara'da Sovyet iktidarının kurulmasıyla 1944'te öldüğü Afganistan'a kaçtı.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

1911

Samarkand pazarında bir tüccar. Tüccarın arkasında ipek, pamuk ve yünlü kumaşların yanı sıra birkaç geleneksel halı görünüyor. Dükkanın içinde üstte çerçeveli Kuran asılı duruyor.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

1907-1915

Fotoğrafta Orta Asya'da göçebe halklar tarafından konut olarak kullanılan portatif bir çadır görünüyor. Çadır girişinde zengin bir şekilde dekore edilmiş bir halı görünüyor. Ayrıca fotoğrafta Özbek kadınının geleneksel elbisesini, mücevheratını ve saç şeklini görüyoruz. 1800'lü yılların ortalarında Türkistan'ı fethettikten sonra Rus hükümeti, göçebe halklar üzerinde köy, kasaba ve şehirlerde kalıcı olarak yerleşmeleri yönünde baskı uyguladı.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

1909

Pinkhus Karlinskii, Chernigov floodgate danışmanı, Rusya'nın kuzey Avrupa kesiminde yer alan Mariinskii Kanal sisteminde bir feribot iskelesinde duruyor. Kanal sistemi gezisi sırasında çektiği fotoğrafları albümüne koyan Prokudin-Gorskii, Karlinskii'nin 84 yaşında olduğunu ve 66 yıldır görev yaptığını not olarak kaydetmiş.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Yaklaşık 1907-1915

Geleneksel elbise ve şapka giyen, bir Türkmen deve sürücüsü büyük olasılıkla tahıl veya pamuk yüklü deve ile poz veriyor. Deve kervanları, Orta Asya'daki gıdaları, ham maddeleri ve mamul malları nakletmek için yaygın olarak kullanılan yollardan biridir.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Yaklaşık 1907-1915

Çinli bir usta, Batum'ın hemen kuzeyinde, Karadeniz kıyısında küçük bir kasaba olan Çakva'da bir çay çiftliği ve işleme tesisinde kurulan çay bitkileri ve yeni dikimler ile poz veriyor.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

1911

Semerkant yakınlarında çekilen bu fotoğrafta, yaşlı bir adam, muhtemelen etnik kökeni Tacik, yakaladığı kuşları tutuyor. Samarkand ve bölgesi, Özbek, Tacik, Pers ve Arapların yanı sıra daha yakın zamanda gelen Rusları da içeren etnik çeşitliliğe sahip.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Yaklaşık 1907-1915

Dağıstan, "dağların toprakları" anlamında, Avar, Lezgi, Noghay, Kumuck ve Tabasaralılar da dahil olmak üzere birçok milletten oluşan bir nüfusa sahiptir.
Fotoğrafta kılıfında hançer tutan, geleneksel elbise ve şapkasıyla sünni bir müslüman yer almaktadır.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Yaklaşık 1907-1915

Günümüzde Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti'nde Kafkas Dağlarının kuzey yamacında, Gunib'un dağlık iç bölgelerinde bir portre için geleneksel kıyafetlerden bir çift poz veriyor.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

1910

A.P. Kalganov, Rusya'nın Ural Dağı bölgesindeki sanayi bölgesi Zlatoust'da bir portre için oğlu ve torunuyla birlikte poz veriyor. Oğlu ve torunu, 1800'lü yılların başından beri Rus ordusuna silah tedarik eden Zlatoust Arms Plant'te çalışıyorlar.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

1915

Sağ önde Prokudin-Gorskii ve diğerleri, Murmansk Demiryolunu Petrozavodsk yakınlarındaki Onega Gölü kıyılarında el arabası sürüyor. 1850'lerde Rus demiryolu yapımının başlangıcından itibaren, raylar, standart Avrupa'dakinden daha geniş bir ölçüde (5 fit, 3,5 inç) döşenmiştir.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

1911

Avrupa'dan Çin'e İpek Yolu üzerinde eski bir ticari, entelektüel ve manevi merkez olan Semerkand, Tacikler, Persler, Özbekler, Araplar, Yahudiler ve Ruslar gibi inanılmaz derecede farklı bir nüfusu sahiptir. Samarkand ve Batı Türkistan'ın tümü, 19. yüzyılın ortalarında Rus İmparatorluğuna dahil oldu ve etnik çeşitliliğini korudu. Bu fotoğrafta yer alan geleneksel giysilerdeki Yahudi çocuklar öğretmenleriyle birlikte çalışıyorlar.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

1911

Birçok Orta Asya halkı, yiyecek, su ve barınak elde etme olanakları değiştikçe mevsimsel olarak bir yerden başka bir yere göçebe ederek yaşıyordu. Burada, bugünkü Özbekistan ve Kazakistan'daki Golodnaia bozkır boyunca hareket eden renkli geleneksel kıyafet içinde genç bir Kazak ailesi gösteriliyor.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Yaklaşık 1907-1915

Etnik Rus yerleşimcileri Pers sınırının hemen kuzeyinde, Mugan Steppe bölgesinde Grafovka adında küçük bir yerleşim yeri kurdu. İmparatorluğun Avrupa dışındaki bölgelerinde ve özellikle sınır bölgelerinde Rusların yerleşimi hükümet tarafından teşvik edildi ve Ruslar Sibirya'ya, Uzak Doğu'ya ve Kafkasya'ya kadar göç etti.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Yaklaşık 1907-1915

Karadeniz'in doğu kıyısında, Çakya yakınlarında tepeler üzerinde Yunanlılar olarak adlandırılan işçiler tarafından yapılan çay hasadı. Günümüzde Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'da Rus İmparatorluğu'nun bu bölgesi önemli bir Yunan azınlığına sahipti.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

1912

Dedinovo kasabası yakınlarında, Moskova'nın güneydoğusunda Oka Nehri boyunca bir baraj yapılması için temellerin döşenmesi işlemi sırasında İşçiler ve denetçiler fotoğraf çekimi için bir anlığına durdular.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Yaklaşık 1907-1915

Şimdi Gürcistan içinde olan Borzhomi, Kafkas Dağları'nda küçük bir kasabadır. Mineral suları ile dikkat çeken bu bölge, 19. yüzyılın sonunda şık bir spa merkezi oldu.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

1909

1909'da sonbahar öncesi çekilen bu fotoğrafta çiftçilerin çalışmalarına kısa bir ara vererek poz veriyor. Belirsiz olsa da, bu fotoğraf muhtemelen Rusya'daki Cherepovets kasabasına yakın bir yerde çekildi.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

1910

Ural Dağı bölgesi, demir madeni ve cevher zenginliğiyle dikkat çekmektedir. Ekaterinburg şehri dışındaki alanda bulunan Bakaly tepeleri, yerel ölçekte küçük çaplı aile madenciliği ile işletiliyordu.

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!