1882 yılında Fransız ressam Albert Robida (1848-1926) 2000 yılında Paris'te opera çıkışının nasıl olduğunu öngördü. Robida, ondokuzuncu yüzyılın sonlarında, yazar Jules Verne'in ünlü The Twenty Bin Leagues Under Sea gibi eserlerini karşılaştırarak bir bilim kurgu üçlemesi yazdı. Robida'nın romanlarında, gelecekteki...
Sergey Prokudin-Gorsky (1863-1944), Rusya'ya Leo Tolstoy'un renkli bir portresi için gitti ve  fotoğrafik olarak tanınmaya başladı.Bu şöhret 1909'da II. Çar Nicholas'ın bile  dikkatini çekmişti. Prokudin-Gorsky'nin Çar ve Çar ailesi ile daha sonra yaptığı görüşme de hayatındaki en önemli anını yaşadı:...
1848'den 1895'e kadar İran'ı yöneten Şah Naser al-Din Shah Qajar'ın haremindeki benzersiz bazı fotoğraflara bakıyorsunuz.Shah Qarar'ın birçok tutkusundan biri fotoğrafçılıktı.  Çocukluğundan beri fotoğraf çekmeyi çok severdi ve iktidara geldiğinde dünyanın ilk resmi fotoğraf stüdyosunu açmaya karar verdi.

Son Gönderiler

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…